La Proba Quimera

Fallers i falleres de Sant Ramon, des de la delegació de cultura vos informem que ja podeu participar en el 5é concurs de Relat Intens  RIBESAN. El tema sobre el qual han de transcórrer els relats es “La Quimera” que és la temàtica que tracten els monuments  fallers d’enguany. El relat intens ha de estar escrit en valencià i ha de tindre entre 80 i 90 paraules. Com sabeu, es publicarà en el llibret d’enguany.

BASES

1.Participants

Podran participar els fallers i falleres de la comissió Ripalda, Beneficència i Sant Ramon a titol individual o col.lectiu.

2.Característiques de les obres

2.1. Les obres hauran de ser inèdites i estar escrites en valencià, temàticament relacionades amb el tema dels monuments fallers de 2015, “La Quimera”, sempre que respecten els drets protegits per la Constitució.

2.2. Les obres hauran d’estar escrites a màquina o ordinador, amb un tipus de lletra llegible. L’extensió del relat  no podrà tenir menys de 80 paraules ni més de 90.

3.Inscripcions

3.1. Els treballs hauran de presentar-se per correu electrònic a l’adreça therobersunday@googlemail.com. El nom de l’autor/a figurarà a l’assumpte del missatge i no al text de l’obra.

3.2. El termini establit per a la presentaciò de les obres acabarà el dia 6 de Febrer de 2015.

4.Resolució de la convocatoria

4.1. Per a la valoració dels treballs presentats pels participants, es nomenarà un jurat compost per persones expertes del món de la literatura, que valorarà i seleccionarà els treballs premiats, tenint en compte la seua qualitat literaria.

5.Premis

5.1. S’estableixen tres premis:

Primer premi de Relat Intens: 30€

Segon premi de Relat Intens: 18€

Tercer premi de Relat Intens: 15 €

El import serà lliurat en tarjetes regal per a gastar en productes culturals.

5.2. La comissió es compromet a publicar els treballs dins del llibret de les falles 2015.

 

No hay comentarios todavía

Deja una respuesta