Image_Relat_Curt

Fallers i falleres de Sant Ramon, des de la delegació de cultura vos informem que ja podeu participar en el 4t concurs de relat curt RIBESAN. El tema sobre el qual han de transcórrer els relats és “LA VIDA” que és la temàtica que tracta els monuments fallers d’enguany.

La novetat d’enguany és que el concurs compta amb dos modalitats. Una de relat curt (com en anys anteriors) i una altra de microrelat (140 caràcters) .»

Adjuntem les bases del concurs en què podeu veure entre altres coses el termini d’entrega i els premis.

1.Participants

Podran participar els fallers i falleres de la comissió Ripalda, Beneficència i Sant Ramon a titol individual o col.lectiu.

2.Modalitat

S’estableix dos modalitats: relat curt i microrelats

3.Característiques de les obres

3.1.Les obres hauran de ser inèdites i estar escrites en valencià o en castellà, temàticament relacionades amb les monuments fallers de 2014, “La Vida”, sempre que respecten els drets protegits per la Constitució.

3.2.Les obres hauran d’estar escrites a màquina o ordinador, amb un tipus de lletra llegible, amb una grandària igual o superior a 12 punts en arial i amb un interlineat d’1,5 linies. L’extensió del relat no podrá superar una página en el cas del relat curt i no podrà superar los 140 caracteres en el cas del microrelat.

4.Inscripcions

4.1.Els treballs hauran de presentar-se al Casal faller en un sobre amb el treball original en el què unicament es farà constar el títol del treball, especificant que participa al concurs. En cap cas es ficarà al sobre o al text de l’obre el nom de l’autor o autora. El nom de l’autor o autora serà registrat per la persona encarregada de rebre els treballs.

També podran presentar-se per correu electrònic a l’adreça therobersunday@googlemail.com. En este cas el nom de l’autor/a figurarà a l’assumpte del missatge i no al text de l’obra.

4.2.El termini establit per a la presentaciò de les obres acabarà el dia 12 de Gener de 2014.

5.Resolució de la convocatoria

5.1.Per a la valoració dels treballs presentats pels participants, es nomenarà un jurat compost per persones expertes del món de la literatura, que valorarà i seleccionarà els treballs premiats, tenint en compte la seua qualitat literaria.

6.Premis

6.1.S’estableixen dos premis:

Primer premi de relat curt: 30€

Segon premi de relat curt: 20€

Primer premi de microrelat: 30€

Segon premi de microrelat: 20€

El import serà lliurat en tarjetes regal per a gastar en productes culturals.

6.2.La comissió es compromet a publicar els treballs dins del llibret de les falles 2014.

 

No hay comentarios todavía

Deja una respuesta