Falleros y falleras de San Ramón, desde la delegación de cultura os informamos que ya podeis participar en el 3er concurso de relato corto RIBESAN.
Los temas elegido para este concurso son los lemas de nuestros monumentos para las fallas de 2013: “50 anys dibuixant” i “No pintem res”. Recordad que los relatos se publicarán en el llibret de falla del 2013.

Adjuntamos las bases del concurso en las que podéis ver entre otras cosas el plazo de entrega y los premios.

 1.       Participants

 Podran participar els fallers i falleres de la comissió Ripalda, Beneficència i Sant Ramon a titol individual o col.lectiu.

 2.       Modalitat

 S’estableix una única modalitat de relat curt.

 3.       Característiques de les obres

 3.1.    Les obres hauran de ser inèdites i estar escrites en valencià o en castellà, temàticament relacionades amb les monuments fallers de 2013, “No pintem res” o “Dibuixant”, sempre que respecten els drets protegits per la Constitució.

 3.2.    Les obres hauran d’estar escrites a màquina o ordinador, amb un tipus de lletra llegible, amb una grandària igual o superior a 12 punts en arial i amb un interlineat d’1,5 linies. L’extensió del relat no podrá superar una página.

  4.      Inscripcions

 4.1.    Els treballs hauran de presentar-se al Casal faller en un sobre amb el treball original en el què unicament es farà constar el títol del treball, especificant que participa al concurs. En cap cas es ficarà al sobre o al text de l’obre el nom de l’autor o autora. El nom de l’autor o autora serà registrat per la persona encarregada de rebre els treballs.

 També podran presentar-se per correu electrònic a l’adreça therobersunday@googlemail.com. En este cas el nom de l’autor/a figurarà a l’assumpte del missatge i no al text de l’obra.

 4.2.    El termini establit per a la presentaciò de les obres acabarà el dia 11 de Gener de 2013.

 5.       Resolució de la convocatoria

 5.1.    Per a la valoració dels treballs presentats pels participants, es nomenarà un jurat compost per persones expertes del món de la literatura, que valorarà i seleccionarà els treballs premiats, tenint en compte la seua qualitat literaria.

  6.       Premis

 6.1.    S’estableixen tres premis:

 Primer premi: 50€

 Segon premi: 30€

 Tercer premi: 20€

 El import serà lliurat en tarjetes regal per a gastar en productes culturals.

 6.2.    La comissió es compromet a publicar els treballs dins del llibret de les falles 2013.

 

No hay comentarios todavía

Deja una respuesta