El pròxim dissabte 29 d’octubre, després de sopar, farem un xicotet homenatge a les nostres FFMM 2016 Laura mas »
El pròxim diumenge 23 d’octubre, a les 12 hores, presentarem els nostres projectes 2017 al casal de Ribesan. mas »