DonaiVida_2008
Dona i Vida.

Artista: Andreu Francesc Girona

UnaSuperFalla_2008

Una Superfalla.

Artista: Victor Valero