No sàvia on tènia les fotos però al final les he trobat, vos vull compartir la magnifica mas »

Error thrown

Cannot use object of type Closure as array