ja està ací el quint campionat de «Bolos», enguany serà el mas »